hello world!

ČAŠNÍK - SERVÍRKA

ktorým nič nespadne

3-ročný učebný odbor ukončený praktickou skúškou

Učebný odbor pripravuje žiakov na výkon povolania čašník, servírka v oblasti služieb ako zamestnanci reštaurácií, hotelov a ostatných zariadení spoločného stravovania.

Odborný výcvik sa uskutočňuje v našich
moderných školských zariadeniach Čierny Orol a Mladosť.

Získajú zručnosť v technike obsluhy, komunikácií so zákazníkom, znalosti zo stolovania, technológie obsluhy, z potravín a výživy, zo základov ubytovacích služieb, ekonomiky. 

Vedia uviesť hostí a poskytnúť pomoc klientom pri výbere z jedálneho lístka, pripravujú miešané nápoje aj podľa vlastných receptúr.
Odborný výcvik sa uskutočňuje v našich moderných školských zariadeniach Čierny Orol, Mladosť.
Rozhodni sa pre štúdium s jasnou budúcnosťou.
Kontakt
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota
e-mail: info@sosos.sk
IČO: 42195438
DIČ: 2023315635
©2021 | Vyrobila digitálna marketingová agentúra 
PROGNESSA