hello world!

POTRAVINÁRSTVO - HYGIENA POTRAVÍN

3-ročné pomaturitné štúdium

Absolventi získajú titul DiS, uplatnia v profesiách a pracovných pozíciách v oblasti výživy, potravinárskej inšpekcie, v potravinárskom priemysle, v distribúcii a úprave potravín ako hygienický dozor, kontrolór kvality, technológ, poradca na prevenciu a diagnostiku nákazlivých ochorení a likvidáciu pôvodcov týchto nákaz alebo v oblasti súkromného podnikania v potravinárstve.
Žiaci nadobudnú vedomosti hygieny, biochémie, biológie, mikrobiológie, chémie, potravín, anatómie, farmakológie, racionálnej výživy, hygiene technológií jednotlivých druhov potravín, ekonomiky.

Získajú praktické zručnosti v našom chemickom laboratórium z chémie, biochémie, mikrobiológie, analýzy potravín
Rozhodni sa pre štúdium s jasnou budúcnosťou.
Kontakt
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota
e-mail: info@sosos.sk
IČO: 42195438
DIČ: 2023315635
©2021 | Vyrobila digitálna marketingová agentúra 
PROGNESSA