hello world!

INŠTALATÉR

ktorého nič neprekvapí

3-ročný učebný odbor ukončený praktickou skúškou

Učebný odbor pripravuje žiakov na kvalifikované vykonávanie odborných činností spojených s montážou, údržbou a opravami vodovodných, odpadových, plynovodných a vykurovacích rozvodov a zariadení. 

Odborný výcvik sa vykonáva v novom, modernom
stredisku praktického vyučovania Junior Komplex.

Počas prípravy na povolanie žiaci získavajú vedomosti a zručnosti pri spájaní rôznych materiálov zváraním, lepením a inými technikami, pri tvarovaní rozvodov, osadzovaní a pripájaní rôznych zariadení, vykonávaní skúšok tesnosti.

Nadobudnú vedomosti z plynárstva, vykurovania, inštalatérskych prác, stavebných konštrukcií, technológie, z materiálov, odborného kreslenia.
Rozhodni sa pre štúdium s jasnou budúcnosťou.
Kontakt
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota
e-mail: info@sosos.sk
IČO: 42195438
DIČ: 2023315635
©2021 | Vyrobila digitálna marketingová agentúra 
PROGNESSA