hello world!

KOZMETIK

ktorý nič nepokazí

4-ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou.

Absolvent sa dokáže uplatniť na pracovných pozíciách ako kozmetik, manikér, pedikér, nechtový dizajnér, vedúci kozmetickej prevádzky, súkromný podnikateľ v oblasti osobných služieb so zameraním na kozmetické služby.

Odborný výcvik vykonávajú žiaci v našej školskej, 
moderne vybavenej kozmetike LADA.

Je schopný vykonávať práce súvisiace i s riadením a organizovaním. Pozná sortiment, vlastnosti materiálov a vie ich použiť. 

Dokáže zostaviť ponuku služieb a aplikovať ich v praxi. Absolvent je otvorený novým trendom v kozmetickej oblasti a tiež novým metódam v praxi.
Žiak nadobudne vedomosti z podstaty a princípu podnikania v službách, spozná stavbu a činnosť ľudského tela a funkcie kože,  kozmetické materiály, dokáže diagnostikovať pleť a vie určiť vhodný spôsob jej ošetrenia.

Získa zručnosti z  povrchového a hĺbkového čistenia, masáže tváre a dekoltu, denné, večerné a divadelné líčenie farbenie obočia a rias, trvalú na riasy, peeling, a pracovať s kozmetickými prístrojmi.
Rozhodni sa pre štúdium s jasnou budúcnosťou.
Kontakt
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota
e-mail: info@sosos.sk
IČO: 42195438
DIČ: 2023315635
©2021 | Vyrobila digitálna marketingová agentúra 
PROGNESSA