hello world!

KUCHÁR

ktorému nič neprihorí

3-ročný učebný odbor ukončený praktickou skúškou

Učebný odbor pripravuje žiakov na výkon povolania kuchár v oblasti služieb ako zamestnanci reštaurácií, hotelov a ostatných zariadení spoločného stravovania.

Odborný výcvik sa uskutočňuje v našich 
moderných školských zariadeniach Čierny Orol, Mladosť.

Ovláda práce spojené so samostatnou prípravou pokrmov, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a technologické postupy bežných a náročných jedál, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie.
Vie odborne komunikovať so zákazníkom,  pripraviť jednoduché i technologicky náročné jedlá, vrátane národných, regionálnych a iných špecialít, dokončuje jedlá pred hosťom a pripravuje tabule na slávnostné príležitosti.
Rozhodni sa pre štúdium s jasnou budúcnosťou.
Kontakt
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota
e-mail: info@sosos.sk
IČO: 42195438
DIČ: 2023315635
©2021 | Vyrobila digitálna marketingová agentúra 
PROGNESSA