hello world!

MURÁR

ktorý má vodováhu v oku

3-ročný učebný odbor ukončený praktickou skúškou

Absolvent je odborne kvalifikovaný pracovník v štátnych a súkromných podnikoch, samostatný podnikateľ zaoberajúcich sa výrobou, montážou, údržbou alebo obnovou stavieb bytových, občianskych, poľnohospodárskych aj priemyselných.

Odborný výcvik sa vykonáva v novom, 
modernom stredisku praktického vyučovania Junior Komplex.

Žiaci získajú odborné vedomosti z technických materiálov,  z prestavby budov, z technológií využívané v modernom stavebníctve.

Získajú zručnosti vykonávať základné maliarske a natieračské práce, zhotovovať tehlové, kamenné a iné  dlažby a obklady, zámkovú dlažbu, vykonávať základné štukatérske práce, osadzovať preklady, nosníky, okná a zárubne a iné zručnosti potrebné pre moderného murára.
Rozhodni sa pre štúdium s jasnou budúcnosťou.
Kontakt
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota
e-mail: info@sosos.sk
IČO: 42195438
DIČ: 2023315635
©2021 | Vyrobila digitálna marketingová agentúra 
PROGNESSA