hello world!

OBCHODNÝ PRACOVNÍK

schopný zvládnuť mnohé obchodné sféry

4-ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou.

Absolvent nájde uplatnenie ako predajca, pokladník, nákupca, vedúci prevádzky, vedúci predaja, kontrolór kvality, skladník, pracovník marketingu, pracovník v logistike a distribúcii, obchodný referent, obchodný zástupca a v iných funkciách, kde sa vyžaduje úplné stredné odborné vzdelanie.

Odborný výcvik vykonávajú žiaci v 
našich školských bufetoch Orlík a Gaudeamus.

Žiaci získajú znalosti z tovaroznalectva, obchodnej prevádzky, účtovníctva, ekonomiky, marketingu. praktické zručnosti z obchodnej prevádzky, z propagácie a aranžovania.
Rozhodni sa pre štúdium s jasnou budúcnosťou.
Kontakt
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota
e-mail: info@sosos.sk
IČO: 42195438
DIČ: 2023315635
©2021 | Vyrobila digitálna marketingová agentúra 
PROGNESSA