hello world!

VLASOVÁ KOZMETIKA

2-ročné nadstavbové štúdium

Absolvent sa uplatní v kaderníckych a kozmetických salónoch, v živnostenských zariadeniach, prevádzkach televízie, v divadle, kúpeľných zariadeniach, na lodiach, v hoteloch, v predajniach s kaderníckymi a kozmetickými prípravkami.

Odborný výcvik sa uskutočňuje v našom školskom kaderníctve Junior Komplex a v našej školskej prevádzke kozmetiky LADA.
Dokáže zostaviť ponuku služieb a aplikovať ich v praxi. Absolvent je otvorený novým trendom v kaderníckej a kozmetickej oblasti a tiež novým metódam v praxi.

Žiaci nadobudnú vedomosti z účtovníctva, marketingu, ekonomiky, psychológie práce a trhu, zdravovedy, úžitkového výtvarníctva, estetickej výchovy, vlasovej a pleťovej kozmetiky
Rozhodni sa pre štúdium s jasnou budúcnosťou.
Kontakt
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota
e-mail: info@sosos.sk
IČO: 42195438
DIČ: 2023315635
©2021 | Vyrobila digitálna marketingová agentúra 
PROGNESSA